Divine King of All Directions
Score 10
Bookmark
Followed 1 people

Divine King of All Directions

Read full chapter Divine King of All Directions, Light Novel Divine King of All Directions english, LN Divine King of All Directions, Divine King of All Directions Online, read Divine King of All Directions at นิยายฟรี.Com นิยาย นิยายออนไลน์ นิยายวาย นิยาย pdf.
Status: Completed Posted by: Posted on: Updated on: View: ? Views
Read complete Divine King of All Directions on นิยายฟรี.Com นิยาย นิยายออนไลน์ นิยายวาย นิยาย pdf. You can also read Divine King of All Directions free and no registration required, We always be the fastest to update series chapter Divine King of All Directions.

Synopsis Divine King of All Directions

ตอนที่ 1 – 1460 อ่านนิยาย

(ผู้แปลคนใหม่ ต่อจากตอนที่ 367 ด้านบน)

( อ่านต่อข้างล่าง )


ในอาณาเขตสวรรค์สิบทิศนั้นเต็มไปด้วยผู้แข็งแกร่งที่น่านับถือมากมาย หลินเทียนผู้ซึ่งได้รับกระบี่อันลึกลับมาโดยบังเอิญนั้นได้หล่อหลอมเทคนิคบ่มเพาะ ศึกษาหลักการของข่ายอาคม ห้ำหั่นเหล่าตระกูลอันแข็งแกร่งและจองหองอย่างไร้พ่าย ! กระบี่ยาวเจ็ดฟุตนี้จะกวัดแกว่งไปทั่วทั้งยุทธภพ ภายใต้อาณาเขตนี้ข้าคือผู้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง

Read Divine King of All Directions

Vol/Ch
Chapter Title
Release Date

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Options

not work with dark mode
Reset